Verdensmålene som løftestang for
innovation i små og mellemstore virksomheder

SDG Accelerator er et UNDP-program, som har til formål at accelerere små og mellemstore danske industrivirksomheders arbejde med at udvikle nye produkter, tjenester og forretningsmodeller og dermed bidrage til Verdensmålene. Programmet finansieres af Industriens Fond og kører i Danmark i 2018 og 2019 med i alt 30 virksomheder. Herefter udrulles SDG Accelerator nordisk og globalt.

Verdensmålene (Sustainable Development Goals (SDGs)) kan ses som et katalog over verdens mest presserende udfordringer og dermed også et katalog over verdens største behov for bæredygtige løsninger. Den private sektor kan levere disse løsninger, og flere og flere virksomheder begynder også at se Verdensmålene som en løftestang for innovation og styrket konkurrenceevne nationalt og globalt. Verdensmålene giver også en god ramme for at styrke virksomheders fortælling om sig selv internt og eksternt samt for at tiltrække talentfulde medarbejdere, kunder og investorer.

I SDG Accelerator får de deltagende virksomheder hjælp og en solid metode til at udvikle nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller, der adresserer de udfordringer, som Verdensmålene beskriver. Derudover får virksomhederne hjælp til at kommunikere og konkret engagere deres medarbejdere i de globale mål, via medarbejderkampagner og -aktiviteter. SDG Accelerator har overordnet tre forandringsmål:

1.      Fremme bæredygtig innovation hos små og mellemstore (SMV’er) danske virksomheder og konkret udvikle som minimum et produkt, en tjeneste eller forretningsmodel med udgangspunkt i Verdensmålene

2.      Anvende bæredygtig innovation som afsæt til at skabe en bredere forståelse af, hvordan virksomheder kan arbejde med social og miljømæssig bæredygtighed lokalt og globalt

3.      Skabe en model, der kan inspirere virksomheder uden for programmet til at komme i gang med at arbejde med Verdensmålene i deres forretning

I 2018 udviklede deltagerne i programmet en række spændende løsninger. Fiskefoderproducenten Aller Aqua har arbejdet med at udvikle en uddannelsesløsning, der via en app skal hjælpe nigerianske fiskeopdrættere med at effektivisere deres opdræt til gavn for miljø, fødevaresikkerhed og vækst. BLUETOWN har til sine soldrevne tårne, der leverer internetløsninger til befolkninger, som ikke har internetadgang, udviklet en ”local cloud”-løsning, der kan fungere i isolerede og fattige landområder med en lokalt forankret forretningsmodel. Ingrediensvirksomheden TripleNine ønsker at anvende muslinger til oprensning af kvælstof i havet og efterfølgende anvende muslingerne som ingrediens i foder. Plastix er gået sammen i et offentligt-privat partnerskab med nye partnere for at skabe en ny cirkulær model for genanvendelse af hård plast, der ikke genanvendes i Danmark i dag.  

 

Unik tilgang til innovation og forretningsudvikling

Det unikke ved SDG Accelerator er, at programmet kombinerer UNDP’s indsigt i de udfordringer, som Verdensmålene beskriver, med sparring fra nøje udvalgte eksperter samt faciliterings- og rådgivningskompetence fra Monitor Deloitte, der er implementerende partner på innovationsprocessen i Danmark. SDG Accelerator er desuden udviklet i tæt samarbejde med nordiske frontrunner-virksomheder, der har solid erfaring med at integrere bæredygtighed i innovation, forretningsstrategi og kommunikation. Derudover har SDG Accelerator nedsat et Advisory Board med deltagelse fra bl.a. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, bestyrelsesformand i Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher, konstitueret direktør i IFU, Torben Huss, bestyrelsesformand i TV2 og UNLive Online, Jimmy Maymann, direktør i Vugge til Vugge, Annette Hastrup, direktør i Lendager Group, Anders Lendager og VP i Novo Nordisk, Susanne Stormer.

 

Som en del af programmet kan de deltagende virksomheder forvente at:

Udvikle nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller:
Virksomhederne kommer igennem en innovationsproces, hvor de går fra idégenerering og identifikation af nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller til udvikling af prototyper og forretningsplaner på seks måneder. Forløbet tager afsæt i fem faser, der indebærer tre individuelle møder med virksomheden af en halv dags varighed og to fælles heldagsmøder med deltagelse af alle virksomhederne i programmet, globale FN-eksperter, relevante partnere, fageksperter og investorer. Formålet er at sikre de rette input og kompetencer, så virksomhedernes forskellige forretningsidéer kan blive til virkelighed, og de rette kompetencer opbygges internt i virksomheden.

 

 

Få hjælp til at engagere medarbejderne i arbejdet med Verdensmålene
Virksomhederne får støtte til at omsætte arbejdet med Verdensmålene til intern kommunikation og til en intern kampagne og aktiviteter, der kan øge kendskabet til Verdensmålene og styrke engagementet hos virksomhedens medarbejdere. Konkret tilbydes deltagerne at anvende materiale udarbejdet specifikt til at aktivere medarbejdere i SMV’er i Verdensmålene. Materialet kan også justeres, så det passer i den specifikke kontekst.

 

Udvikling af cases og inspiration til andre virksomheder

Kommunikation er en vigtig del af programmet. Derfor deles cases og løbende fremskridt fra programmet bredt via medier og presse som inspiration til, hvordan SMV’er kan skabe innovation og styrke deres forretning ved at arbejde med Verdensmålene. Processer og redskaber anvendt i programmet gøres tilsvarende offentligt tilgængelige for at hjælpe andre virksomheder til at komme i gang med at anvende Verdensmålene som afsæt for innovation og vækst.

 

Læs mere om programmet på de sociale medier og følg programmets officielle hashtag #sdgaccelerator.

Kontakt: Stine Kirstein Junge, UNDP Nordic Representation Office, stine.junge@undp.org

 

Om UNDP

United Nations Development Programme (UNDP) er FN’s ledende udviklingsorganisation med tilstedeværelse i over 170 lande og territorier og et omfattende netværk af globale eksperter. UNDP arbejder tæt sammen med regeringer og andre nationale partnere for at afskaffe fattigdom og er en central aktør i implementeringen af Verdensmålene på tværs af sektorer, industrier og markeder.