Muslinger kan meget vel blive et vigtigt bidrag til planetens spisekammer

TripleNine arbejder på at gøre muslinger til ny foderingrediens samt at udnytte deres evne til at opsamle kvælstof fra havet.

 

 

Nogle hader konsistensen, andre spiser dem som udsøgte delikatesser i selskab med hvidvin, hvidløg og persille. Men muslinger kan meget mere end at se pæne ud på et middagsbord. Faktisk kan muslingemel med fordel indgå i foder til eksempelvis fjerkræ, fisk eller svin. Samtidig reducerer muslingerne havforureningen ved at opsamle kvælstof og fosfor fra vandet. Det er en kombination, der både er god for miljøet og god for økonomien. Det mener ingrediensvirksomheden TripleNine.

”Alle ved, at klodens befolkning efterspørger større og større mængder fødevarer. Her spiller havet en afgørende rolle. Derfor var det naturligt for os at spørge os selv, om der er ressourcer i havet, vi burde udnytte bedre. Det simple svar er ja. Muslinger er en interessant foderingrediens, som samtidig er formidable til at opsamle kvælstof fra havet,” fortæller Chief Commercial Officer i TripleNine Kenneth Storbank.

Selv om der allerede findes en muslingeindustri formår den på ingen måde til fulde at udnytte muslingerne som ressource, fortæller Kenneth Storbank:

”Den traditionelle muslingeindustri fokuserer kun på konsumentmarkedet, hvilket betyder, at det kun er de store muslinger, der anvendes. Resten smides ganske enkelt væk som affald. Det er selvfølgelig ikke optimalt, i og med at de mindre muslinger, der ikke egner sig til middagsbordet, med fordel kan indgå som ingredienser i foder til dyr.”

Ud over foderingredienser har flere og flere fået øjnene op for muslingernes særlige evne til at reducere mængden af næringsstoffer i havmiljøet:

”Det er ingen hemmelighed, at fiskeopdræt påvirker miljøet, om end i væsentligt mindre grad end opdræt af andre animalske proteinkilder på landjorden. Derfor har vi indgået et samarbejde med en række dygtige partnere fra offentlige, private og forskningsbaserede organisationer med det formål at udvikle en samlet løsning, hvori muslinger dyrkes for at kompensere for miljøpåvirkningen fra havbrug og landbrug. Jo mere kvælstof og fosfor vi kan opsamle fra havet, des flere fødevarer vil vi kunne producere til at brødføde verdens befolkning uden at påvirke havmiljøet negativt.”

At arbejde med FN’s Verdensmål har skabt en positiv udvikling i TripleNine, fortæller Kenneth Storbank:

”Vores ambition er klart at øge vores fokus på bæredygtighed. Vi tror på, at hvis man skal være en attraktiv forretningspartner på den lange bane, er man nødt til at finde en balanceret tilgang, hvor man bidrager positivt til sine omgivelser. Vi bidrager ind i fødekæden ved at fremstille ingredienser til foder, som senere bliver til kødprodukter til mennesker.”

 

 

Gennem SDG Accelerator har TripleNine fået FN’s Verdensmål helt tæt på kroppen:

”At integrere Verdensmålene direkte i forretningen giver helt nye perspektiver i arbejdet. Pludselig bliver bæredygtig udvikling ikke noget, man gør af pligt, men noget man gør for at udvikle sin forretning. Det er ekstremt meningsfuldt at være en del af en virksomhed, som bidrager til at løse nogle af verdens store problemer.”

For at implementere løsningen venter der TripleNine en modningsproces, der både retter sig mod teknisk udvikling og udvikling af infrastruktur, fortæller Kenneth Storbank:

”For det første skal der ske en justering af det eksisterende procesudstyr, før at man overhovedet er i stand til at producere muslingemel på en fornuftig måde. Det er vores tekniske medarbejdere i fuld gang med at fin-tune.

Dernæst skal vi naturligvis finde den rigtige infrastruktur i samarbejde med vores partnere. På sigt kan man sagtens forestille sig hele ’musling-renseanlæg’ omkring havbrug, hvilket ville have en massiv positiv påvirkning af havmiljøet. Det er den vision, vi stiler efter, og vi er fast besluttet på at komme i mål. Når først vi har fundet den helt rigtige formel, er det uden tvivl en løsningsmodel, vi kan udbrede globalt.”

 

 

Sådan bidrager TripleNine til Verdensmålene

  • TripleNine har indgået et samarbejde med en række partnere fra offentlige, private og forskningsbaserede organisationer med det formål at udvikle en løsning, hvor muslinger bruges til at opsamle kvælstof og fosfor fra havet og efterfølgende forarbejdes til foderingredienser.
  • Ud over at reducere havforureningen vil løsningen bidrage til at øge produktionen af proteiner fra havet og dermed bidrage til at løse nogle af verdens presserende fødevareudfordringer

 

Verdensmål i spil

  • SDG 14: Livet i havet
  • Delmål 14.1: Reducer forurening af havet
  • Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

 

Fakta om TripleNine

  • Grundlagt i 1948
  • Ca. 250 ansatte
  • Ejet af private investorer
  • Produktionsselskaber i Danmark,
  • Norge og Chile. Salg i hele verden.

Læs mere om TripleNine her.