I 2018 udviklede de deltagende virksomheder i SDG Accelerator flere innovative løsninger, der adresserer nogle af de udfordringer, der står beskrevet i Verdensmålene. På denne side kan du downloade virksomhedscases fra alle de deltagende virksomheder. Siden vil løbende blive opdateret med nye cases.