Hvad er Verdensmålene? 

På FN-topmødet i New York i september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere en hidtil uset ambitiøs og samfundsforandrende udviklingsdagsorden, også kaldt 2030 dagsordenen. Den nye dagsorden består af 17 verdensmål for bæredygtige udvikling (på engelsk: Sustainable Development Goals - SDGs), som trådte i kraft den 1. januar 2016. De skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

De 17 verdensmål forpligter alle 193 FN medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, sikre god uddannelse og sundhed til alle, reducere ulighed, fremme ligestilling, anstændige jobs og bæredygtig økonomisk vækst og forbrug. De fokuserer ligeledes på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundet, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.  

De 17 verdensmål bygger videre på resultaterne af de såkaldte 2015-mål (på engelsk: Millennium Development Goals - MDGs), som havde deadline ved udgangen af 2015, men går endnu længere. Fattigdom og sult i verden skal ikke bare reduceres, men udryddes en gang for alle, fordi alle har ret til et værdigt liv og ingen skal lades i stikken. 

Verdensmålene gælder for alle lande - både rige og fattige - dvs. de er universelle. De store udfordringer vi står overfor i dag, som social, økonomisk og politisk marginalisering af visse grupper i samfundet, ungdomsarbejdsløshed, stigende ulighed, fødevareusikkerhed, mangel på, eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer er udfordringer ikke kun i fattige lande, men også i rige og mellemindkomstlande, og har regionale og globale konsekvenser. Det er derfor afgørende at alle lande leverer og løfter opgaven i fællesskab. 

Verdensmålene er resultatet af tre års intensivt diplomatisk arbejde, som fik startskuddet ved Rio+20 topmødet i 2012. De er baseret på den mest omfattende og gennemsigtige konsultationsproces i FN's historie. Processen har været med til at sikre offentlig indflydelse og bredt ejerskab, som er afgørende elementer, når dagsordenen skal omsættes til handling over de kommende år.

Læs mere her