Ifølge tal fra OECD står den private sektor i verdens udviklingslande i gennemsnit for 90% af alle jobs, 80% af alle kapitalstrømme og 60% af BNP. Det er derfor afgørende, at virksomheder agerer på en bæredygtig og inkluderende måde.

Herudover driver virksomheder i alle dele af verden meget af den innovation, som skal sikre sundhed, fødevaresikkerhed, bæredygtig energiproduktion og vækst samt begrænse forurening frem mod 2030.

Det kan Verdensmålene bidrage til, bl.a. fordi de 17 målsætninger formulerer verdens største sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer og skitserer derfor verdens mest udækkede behov. Det er her, der er brug for løsninger.

 

 

For at nå Verdensmålene i 2030 spiller den private sektor en altafgørende rolle. Det anslås, at det globalt set vil kræve investeringer på op mod 5-7 billioner amerikanske dollars årligt frem til 2030 for at nå Verdensmålene. Det svarer nogenlunde til Japans årlige bruttonationalprodukt.

De enorme investeringer i bæredygtighed, som målene lægger op til, er også lig med forretnings- muligheder for innovative og visionære virksomheder, som er i stand til at levere bæredygtige løsninger. The Business and Sustainable Development Commission anslår, at Verdensmålene åbner for et marked på op til 12 billioner amerikanske dollars, alene inden for fire økonomiske systemer: fødevarer, energi og materialer, bæredygtige byer og sundhed.

Læs mere i rapporten "Better Business, Better World".