UNDP har deltaget aktivt i hele defineringsprocessen af de nye verdensmål og var initiativtager til den omfattende konsultationsproces, der gik forud. Som FN's største udviklingsorganisation med mandat til at fremme bæredygtig menneskelig udvikling og med et globalt netværk i mere end 170 lande, er UNDP en central aktør i implementeringen af verdensmålene. UNDP har 50 års praktisk erfaring med at fremme bæredygtig menneskelig udvikling og en integreret udviklingstilgang, og har særlig stærke kompetencer og erfaringsgrundlag indenfor fattigdomsbekæmpelse, reducering af ulighed, jobskabende og bæredygtig vækst, adgang til energi, samt fred, sikkerhed og ansvarlige offentlige institutioner.

Som formand for FN's Udviklingsgruppe spiller UNDP desuden en ledende rolle i samarbejdet mellem FN's udviklingsorganisationer og er med til at sikre en effektiv, koordineret og sammenhængende FN indsats.

UNDP arbejder tæt sammen med nationale og lokale regeringer, civilsamfundsorganisationer og privatsektoren for at sikre at implementeringen af verdensmålene er nationalt- og lokalt forankrede og at de nødvendige finansielle midler og investeringer er til rådighed.

For mere information om UNDP's rolle i de 17 Verdensmål klik her